search
close

Якість природного газу, що постачається ТОВ «Ю-ГАЗ»

Якість газу - це відповідність його фізико-хімічних властивостей встановленим нормативним документам.

Відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи, затв. Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 р., відповідальним за якість газу є:

  1. у точках входу (крім точок входу на міждержавному з’єднанні) – оператори суміжних систем, суміжні газовидобувні підприємства, які подають природний газ до газотранспортної системи в точці входу. У точках входу на міждержавному з’єднанні відповідальним є замовник послуг транспортування;
  2. у точках виходу – оператор газотранспортної системи.

Визначення фізико-хімічних показників та інших характеристик (далі – ФХП) природного газу проводиться у точках входу і точках виходу.

Визначення ФХП природного газу у точках виходу газотранспортної системи проводиться оператором газотранспортної системи на умовах, визначених цим Кодексом та погоджених з операторами суміжних систем або прямими споживачами, з використанням автоматичних потокових приладів (автоматичних хроматографів та вологомірів) та/або вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.

Якість газу, що постачається ТОВ «Ю-ГАЗ» відповідає всім нормам та стандартам. Газ відповідає нормам вологості природного газу, вибухобезпеки, повітря, азоту, інертних та інших неагресивних газів, що застосовуються в різних технологічних процесах промисловості, нафтогазових галузей, енергетики та сільського господарства. Основний показник якості природного газу – теплота згоряння (калорійність). Чим вищий показник калорійності природного газу, тим менший обсяг газу споживач витратить на підвищення  температури вашого приміщення.

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається,відповідають міждержавному Стандарту 5542-87 "ГАЗИ ГОРЮЧІ ПРИРОДНІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ", Технічним умовам, положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб.м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ  ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГАЗУ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ  ЗА ПОСИЛАННЯМИ: