Перелік належним чином завірених копій документів, необхідних для укладання договору (додаткової угоди):
  1. Копія Статуту та зміни до Статуту, зареєстровані в установленому порядку, завірені нотаріально;
  2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної особи (фізичної особи-підприємця) або копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичної особи (фізичної особи-підприємця), завірена нотаріально;
  3. Протокольне рішення учасників (засновників, акціонерів, власників) про призначення директора та/або особи, яка підписує договір, наказ про призначення керівника та/або особи, яка підписує договір, довіреність (згідно статутних документів);
  4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість завірена нотаріально, за відсутності такого свідоцтва, у випадку передбаченому законодавством, лист у довільний формі, що підтверджує вказані обставини за підписом керівника;
  5. Копії ліцензій, або інших дозвільних документів (завірені нотаріально), у випадках передбачених законом.

Копії документів, що не підлягають нотаріальному засвідченню, завіряються підписом керівника контрагента або уповноваженою особою, що підтверджується довіреністю, та печаткою підприємства.

Документи, які містять інформацію іноземними мовами повинні бути перекладені українською або російською мовами, завірені нотаріально або офіційним перекладачем.

У випадку закінчення строку дії ліцензії, або іншого дозвільного документу до закінчення строку дії договору, копія цих документів надається одразу після їх отримання контрагентом.

Документи зазначені в цьому пункті можуть не вимагатися, або вимагатися частково у разі укладання декількох договорів з одним контрагентом протягом 3 місяців і лише у випадку, коли контрагент листом підтвердив відсутність внесення змін до перелічених документів.

Вказаний перелік документів є орієнтовним. У разі виникнення необхідності у наданні додаткових документів, вони можуть бути витребуваніТОВ «ЮГ-ГАЗ»у контрагента додатково.

Start typing and press Enter to search